Safra kesesi taşı ameliyatı kime ve hangi teknikle yapılır?

Doç Dr. Didem Öncel Yakar

Doç. Dr. Didem Öncel Yakar’ın cevabı

Safra kesesi taşlarına bağlı şikâyet yoksa (örneğin kontrol tetkiklerde saptanmış ancak kişide hiçbir soruna yol açmıyorsa), özel bazı durumlar haricinde tedavi önerilmez. Asemptomatik safra kesesi taşlarına müdahale edilmesi gerekmemektedir.

Ancak safra kesesi taşı saptanmış ve buna bağlı şikayetleri olan hastalarda ve bu taşlara bağlı komplikasyon gelişmiş kişilerde mevcut klinik tabloya göre planlı ya da acil safra kesesi ameliyatı önerilir. Günümüzde standart olarak laparoskopik (kapalı) yöntemle karın içine girilerek, safra kesesi bağlı olduğu anatomik yapılardan ayrılarak içindeki taşlarla birlikte tamamen alınmaktadır. Böbrek taşlarında olduğu gibi sadece taşa yönelik girişimler safra kesesi taşlarında hastalığın doğası gereği uygun değildir. Bazı ilaçlarla safra taşları aylar süren tedavi sonrası eritilebilse bile esas sorun devam ettiği için yeni taşlar oluşur. Bu yöntem ancak hasta cerrahi için yüksek riskli ise şikayetlerini azaltmak amacıyla denenebilir.

Laparoskopik kolesistektomi (kapalı yöntemle safra kesesinin alınması) ameliyatı tüm dünyada en sık uygulanan cerrahi girişimlerdendir. Her girişimsel işlemde olabileceği gibi bu ameliyata bağlı olabilecek komplikasyonlar bulunmaktadır. Hasta ve yakınları, tedavi planlamasında bu konuda detaylı olarak bilgilendirilir, hastadan uygun onam formu alındıktan sonra ameliyat gerçekleştirilir. Hastalar ameliyattan 6 saat kadar sonra ağızdan gıda alımına başlayarak normal şartlar altında bir günlük hastane yatışının ardından eve gönderilirler.

Karaciğerin ürettiği ve yağların sindirimi için gerekli olan safranın bir kısmını depolamak ve konsantre etmek (yoğunlaştırmak) görevleri olan safra kesesi, ismiyle uyumlu bir şekilde karaciğerin altında bulunan kese şeklinde bir organdır. Safra içindeki kimyasal bileşimin dengesiz hale gelmesi ile oluşan safra taşları son derece sık görülmektedir. Yaklaşık her 10 kişiden birinde bulunduğu bildirilmektedir. Bu derece sık olmasına rağmen her kişide semptom oluşturmaz. Şikâyete yol açmayan safra kesesi taşlarının tedavi edilmesine de gerek yoktur. Safra kesesi ameliyatı semptom görülmesi veya hekimin diğer nedenlerle cerrahi işlem kararı vermesi durumunda gündeme gelir. Laparoskopik kolesistektomi yani safra kesesinin kapalı yöntemle çıkartılması yöntemi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Yirmi beş yılı aşkın hekimlik deneyimiyle Türkiye’nin saygın kadın cerrahları arasında yer alan Doç. Dr. Didem Öncel Yakar’ın uzmanlık alanları arasında, karaciğer naklinin yanı sıra karaciğer-safra yolları- pankreas hastalıklarının tedavisi ve laparoskopik kolesistektomi önemli bir yer tutuyor. Doç. Dr. Didem Öncel Yakar, bu bölümde sizlerden gelen soruları yanıtlıyor.

Bu alanda uzun yıllar çalışmış ve çok sayıda ameliyat gerçekleştirmiş olmanın birikimiyle, Ataşehir’de bulunan özel muayenehanemizde tanı, uygun tedavi seçimi ve ameliyat süreçlerinin yönetimi için sizlerin yanındayız. Hayatımızın her anında sağlık bizimle olsun.