Safra kesesinde taş saptandıktan sonra hastayı nasıl bir süreç bekler?

Doç Dr. Didem Öncel Yakar

Doç. Dr. Didem Öncel Yakar’ın cevabı

İster hiçbir şikâyet olmaksızın yapılan tetkiklerde tesadüfen saptansın, ister sağ yanda-sırtta ani ve şiddetli ağrı, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, kusma gibi farklı şikayetlerin tetkiki sırasında olsun safra kesesinde taş saptanan hastaları bekleyen süreç standarttır.

Öncelikle bu durumdan dolayı panik yapılmamalı, hasta ve yakınları endişe etmemelidir. Tanıya neden olan tetkikleri başlatan hekim dahiliye uzmanı ya da acil tıp doktoru ise hastayı gerekli ileri tetkik ve tedavi planlaması için genel cerrahi uzmanına yönlendirir.

Genel cerrahi bölümünde hastanın mevcut şikayetleri, fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri değerlendirilir. Eğer hastanın hiçbir şikâyeti yoksa ve ilgili tüm laboratuvar değerleri normal ise, özellikli birkaç durum hariç, ileri tedavi önerilmez. Bu grup hastalara, olası şikayetler ve komplikasyonlar ile ilgili detaylı bilgilendirme yapıldıktan sonra kendileri takibe alınır.

Safra kesesi taşı saptanmış ve buna bağlı şikayetleri olan hastalarda ve bu taşlara bağlı komplikasyon gelişmiş kişilerde ise mevcut klinik tabloya göre planlı ya da acil safra kesesi ameliyatı önerilir.

Günümüzde safra kesesi taşlarına standart tedavi olarak laparoskopik (kapalı) yöntemle karın içine girilerek, safra kesesinin bağlı olduğu anatomik yapılardan ayrılarak içindeki taşlarla birlikte tamamen alındığı Laparoskopik Kolesistektomi (kapalı yöntemle safra kesesinin alınması) ameliyatı uygulanmaktadır. Bu ameliyat ilgili branş uzmanları tarafından tüm dünyada en sık uygulanan cerrahi girişimlerdendir. Elbette, her girişimsel işlemde olabileceği gibi bu ameliyata bağlı olabilecek komplikasyonlar bulunmaktadır. Hasta ve yakınları, tedavi planlama sürecinde bu konuda detaylı olarak bilgilendirilir. Normal şartlarda, hastalar ameliyattan 6 saat kadar sonra ağızdan gıda alımına başlayarak bir günlük hastane yatışının ardından eve gönderilirler. Kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 5-7 gün içinde tamamen normal hayata dönülmüş olunur.

Yukarıda detaylı olarak anlatıldığı gibi safra kesesinde taş saptandığında endişe edilmeden, mevcut tüm tetkik sonuçları ile birlikte, bu alanda deneyimli bir Genel Cerrahi uzmanına başvurulmalı ve önerileri doğrultusunda tedavi planı oluşturulmalıdır.

Karaciğerin ürettiği ve yağların sindirimi için gerekli olan safranın bir kısmını depolamak ve konsantre etmek (yoğunlaştırmak) görevleri olan safra kesesi, ismiyle uyumlu bir şekilde karaciğerin altında bulunan kese şeklinde bir organdır. Safra içindeki kimyasal bileşimin dengesiz hale gelmesi ile oluşan safra taşları son derece sık görülmektedir. Yaklaşık her 10 kişiden birinde bulunduğu bildirilmektedir. Bu derece sık olmasına rağmen her kişide semptom oluşturmaz. Şikâyete yol açmayan safra kesesi taşlarının tedavi edilmesine de gerek yoktur. Safra kesesi ameliyatı semptom görülmesi veya hekimin diğer nedenlerle cerrahi işlem kararı vermesi durumunda gündeme gelir. Laparoskopik kolesistektomi yani safra kesesinin kapalı yöntemle çıkartılması yöntemi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Yirmi beş yılı aşkın hekimlik deneyimiyle Türkiye’nin saygın kadın cerrahları arasında yer alan Doç. Dr. Didem Öncel Yakar’ın uzmanlık alanları arasında, karaciğer naklinin yanı sıra karaciğer-safra yolları- pankreas hastalıklarının tedavisi ve laparoskopik kolesistektomi önemli bir yer tutuyor. Doç. Dr. Didem Öncel Yakar, bu bölümde sizlerden gelen soruları yanıtlıyor.

Bu alanda uzun yıllar çalışmış ve çok sayıda ameliyat gerçekleştirmiş olmanın birikimiyle, Ataşehir’de bulunan özel muayenehanemizde tanı, uygun tedavi seçimi ve ameliyat süreçlerinin yönetimi için sizlerin yanındayız. Hayatımızın her anında sağlık bizimle olsun.