Safra kesesi taşları nasıl sarılık oluşmasına yol açar?

Doç Dr. Didem Öncel Yakar

Doç. Dr. Didem Öncel Yakar’ın cevabı

Safra kesesi kendine ait bir kanal (sistik kanal) ile ana safra yoluna birleşerek onikiparmak bağırsağına açılır. Safra kesesi içinde oluşan taşların sistik kanaldan geçerek safra yoluna ilerlemesi ancak onikiparmak bağırsağına geçmeden safra yolu içinde kalması durumunda, safranın bağırsağa akması mekanik olarak engellenmiş olur. Bu durumda safra içeriği kana geçerek sarılık oluşumuna neden olur. Böyle bir klinik tabloda hem sarılığı gidermek hem oluşabilecek komplikasyonları önlemek açısından safra yolundaki tıkanmaya neden olan taşın çıkartılması, safranın bağırsağa akışının sağlanması gerekir. Bu amaçla ilk tercih edilen tedavi yöntemi olan ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreatografi) ile mideden geçilerek onikiparmak bağırsağından safra yoluna girerek taş parçalanarak çıkartılır. Bu yöntemin başarısız olduğu ya da uygulanamadığı hastalarda ameliyat sırasında safra kesesinin alınmasına ek olarak taşın çıkartılması ve safra yoluna yönelik ek işlemlerin yapılması da mümkündür.

Karaciğerin ürettiği ve yağların sindirimi için gerekli olan safranın bir kısmını depolamak ve konsantre etmek (yoğunlaştırmak) görevleri olan safra kesesi, ismiyle uyumlu bir şekilde karaciğerin altında bulunan kese şeklinde bir organdır. Safra içindeki kimyasal bileşimin dengesiz hale gelmesi ile oluşan safra taşları son derece sık görülmektedir. Yaklaşık her 10 kişiden birinde bulunduğu bildirilmektedir. Bu derece sık olmasına rağmen her kişide semptom oluşturmaz. Şikâyete yol açmayan safra kesesi taşlarının tedavi edilmesine de gerek yoktur. Safra kesesi ameliyatı semptom görülmesi veya hekimin diğer nedenlerle cerrahi işlem kararı vermesi durumunda gündeme gelir. Laparoskopik kolesistektomi yani safra kesesinin kapalı yöntemle çıkartılması yöntemi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Yirmi beş yılı aşkın hekimlik deneyimiyle Türkiye’nin saygın kadın cerrahları arasında yer alan Doç. Dr. Didem Öncel Yakar’ın uzmanlık alanları arasında, karaciğer naklinin yanı sıra karaciğer-safra yolları- pankreas hastalıklarının tedavisi ve laparoskopik kolesistektomi önemli bir yer tutuyor. Doç. Dr. Didem Öncel Yakar, bu bölümde sizlerden gelen soruları yanıtlıyor.

Bu alanda uzun yıllar çalışmış ve çok sayıda ameliyat gerçekleştirmiş olmanın birikimiyle, Ataşehir’de bulunan özel muayenehanemizde tanı, uygun tedavi seçimi ve ameliyat süreçlerinin yönetimi için sizlerin yanındayız. Hayatımızın her anında sağlık bizimle olsun.