Safra kesesi ameliyatı zamanlaması nasıl yapılmalıdır?

Doç Dr. Didem Öncel Yakar

Doç. Dr. Didem Öncel Yakar’ın cevabı

Safra kesesi taşı nedeniyle cerrahi tedavi önerilen hastalar ve yakınları, ameliyat zamanının planlanması konusunda sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu konuda sizlere yardımcı olabilecek tıbbi bilgileri aşağıda özetledik:

  • Şikayet yapmayan, sessiz, tesadüfen tanı konulmuş safra kesesi taşları için cerrahi tedavi gerekmemektedir. Bu grup hastanın belirli bir planla takip edilmesi, oluşabilecek olası şikayetler ve acil durumlar, bir takım hayat tarzı değişiklikleri ile ilgili detaylı bilgilendirilmeleri yeterlidir.
  • Acil tedavi gerektiren safra kesesi/pankreas iltihabı, safra yolu tıkanıklığına bağlı sarılık gibi komplikasyonların varlığında safra kesesi ameliyatı çoğunlukla aynı hastane yatışında ve acil şartlarda yapılır.
  • Safra kesesi taşı varlığında planlı ameliyat önerilen hasta grubunda, hastanın kendi tercihiyle cerrahi tedaviden kaçınması durumunda, takip sürecinde karın ağrısı başta olmak üzere şikayetlerinin tekrarlaması ve olası komplikasyonların ortaya çıkması nedeniyle neredeyse hastaların tamamında kolesistektomi yapılmaktadır.
  • Safra kesesi taşı nedeniyle kapalı safra kesesi ameliyatı (laparoskopik kolesistektomi) önerilen hastalar arasında ameliyatı erken dönemde olanların şikayet ve ameliyat sonrası komplikasyon oranı, ameliyatı geç dönemde olanlara göre anlamlı olarak daha düşüktür.
  • Safra kesesi taşı nedeniyle geç dönemde ameliyat olan hastalarda ameliyatın açık cerrahi tekniğe dönme ve ameliyat sonrası komplikasyon oranı artmakta, hastanede yatış süresi ise uzamaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında, safra kesesi taşı nedeniyle ameliyat gerektiren hastalarda, kişiye bağlı aksi bir tıbbi risk faktörü olmadığı sürece, laparoskopik kolesistektominin geciktirilmeksizin planlanması önerilmektedir. Her konuda olduğu gibi bu alanda da ‘zamanlama her şeydir’.

Karaciğerin ürettiği ve yağların sindirimi için gerekli olan safranın bir kısmını depolamak ve konsantre etmek (yoğunlaştırmak) görevleri olan safra kesesi, ismiyle uyumlu bir şekilde karaciğerin altında bulunan kese şeklinde bir organdır. Safra içindeki kimyasal bileşimin dengesiz hale gelmesi ile oluşan safra taşları son derece sık görülmektedir. Yaklaşık her 10 kişiden birinde bulunduğu bildirilmektedir. Bu derece sık olmasına rağmen her kişide semptom oluşturmaz. Şikâyete yol açmayan safra kesesi taşlarının tedavi edilmesine de gerek yoktur. Safra kesesi ameliyatı semptom görülmesi veya hekimin diğer nedenlerle cerrahi işlem kararı vermesi durumunda gündeme gelir. Laparoskopik kolesistektomi yani safra kesesinin kapalı yöntemle çıkartılması yöntemi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Yirmi beş yılı aşkın hekimlik deneyimiyle Türkiye’nin saygın kadın cerrahları arasında yer alan Doç. Dr. Didem Öncel Yakar’ın uzmanlık alanları arasında, karaciğer naklinin yanı sıra karaciğer-safra yolları- pankreas hastalıklarının tedavisi ve laparoskopik kolesistektomi önemli bir yer tutuyor. Doç. Dr. Didem Öncel Yakar, bu bölümde sizlerden gelen soruları yanıtlıyor.

Bu alanda uzun yıllar çalışmış ve çok sayıda ameliyat gerçekleştirmiş olmanın birikimiyle, Ataşehir’de bulunan özel muayenehanemizde tanı, uygun tedavi seçimi ve ameliyat süreçlerinin yönetimi için sizlerin yanındayız. Hayatımızın her anında sağlık bizimle olsun.