Kasık fıtığı nedir?

Doç Dr. Didem Öncel Yakar

Doç. Dr. Didem Öncel Yakar’ın cevabı

Kasık Fıtığı (inguinal herni)

Doğumdan itibaren karın ön duvarında kasığın her iki tarafında küçük birer açıklık bulunmaktadır. Bu doğal açıklıklar yoluyla kadınlarda ve erkeklerde farklı yapılar, karın boşluğu içinden genital bölgeye yol alırlar. Normalde sadece anatomik yapıların geçeceği genişlikte olan bu halkaların herhangi bir nedenle genişlemesi sonucu karın içi diğer yapılar da bu alandan dışarı çıkıp tekrar karın içine geri dönmeye başlarlar. İşte, bu doğal açıklığın genişlemesi ile oluşan karın duvarı bozukluğu kasık fıtığı (inguinal herni) olarak adlandırılmaktadır.

Kasık fıtığı oluşumu için risk faktörleri nelerdir?

Karın içi basıncının artmasına neden olan sebeplerin hayatın rutin parçası olduğu aşağıdaki durumlarda kasık fıtığı oluşma riski artmaktadır:

  • Ağır kaldırma gerektiren işlerde çalışılması,
  • Kronik kabızlık,
  • Kronik öksürük,
  • Obesite,
  • Geçirilmiş karın cerrahisi (özellikle yara iyileşme sorunu yaşamış olanlar),
  • Gebelik (özellikle çoklu gebelik).

Çevre doku ya da kaslarda oluşan gevşeklik ya da açıklık nedeniyle organların doğal boşluklarından dışarı doğru kayması olarak açıklanabilecek fıtık (herni), Genel Cerrahi alanında en sık karşılaşılan hastalıklardandır. Bu grup bozuklukta en fazla görülen tip, kasık fıtığıdır (inguinal herni). Erkeklerde hayat boyu kasık fıtığı gelişme ihtimali %25’e yakındır. Bununla uyumlu olarak fıtık tamirine yönelik ameliyatlar da sıklıkla yapılmaktadır.

Fıtık tamiri için cerrahi girişim bilgileri antik Yunanistan ve Mısır’a kadar uzanmaktadır. Bu denli geçmişi olan kasık fıtığı tamirinde cerrahi teknik elbette zamanla değişime uğradı. Hastalığın kendisinden daha büyük sorunlara neden olan doku-bazlı fıtık tamiri teknikleri yerini, daha konforlu olacak ve ameliyat sonrası nüks ihtimalini azaltacak şekilde sentetik yamaların kullanıldığı gerilimsiz tekniklere bıraktı.

Günümüzde gerek kasık fıtığı gerek göbek fıtığı (umbilikal herni) tamirinde kullanılabilecek, farklı özelliklerde, birçok çeşit materyal (yama) bulunmaktadır. Hangi hastaya klasik açık yöntemle fıtık tamiri ya da minimal invaziv laparoskopik fıtık tamiri yönteminin uygulanacağı, teknik seçildikten sonra hangi yaklaşım yönteminin ve hangi prostetik materyalin seçileceği kararı ameliyat başarısını etkileyen önemli etkenlerdendir.

Doç. Dr. Didem Öncel Yakar bu bölümde fıtık konusunda uygun tanı, farklı fıtık onarım tipleri ve tedavi seçenekleri ile ilgili sizleri yönlendirecek bilgiler paylaşıyor. Hayatımızın her anında sağlık bizimle olsun.