Meme kanseri tedavisinde koltukaltı lenf bezlerinin yeri nedir?

Doç Dr. Didem Öncel Yakar

Doç. Dr. Didem Öncel Yakar’ın cevabı

Meme kanserinin evrelemesi ve dolayısıyla tedavi seçimini belirleyen en önemli faktörlerden biri hastalığın koltukaltı lenf bezlerini etkileyip etkilememiş olmasıdır. Bunu değerlendirmek için hastanın ameliyat öncesi klinik muayenesi ve görüntüleme sonuçlarının yanında ameliyat sırasında bekçi lenf nodunun bulunarak patolojik incelemesinin yapılması (sentinel lenf nodu biyopsisi) kritik önem taşır. Ameliyat sırasında farklı tekniklerle belirlenen sentinel lenf nodunda hastalık saptanması durumunda koltuk altındaki tüm lenf bezlerinin alınması (aksiller disseksiyon) standart yöntemdir. Ameliyat öncesi (neoadjuvan) kemoterapi verilen ya da bir takım çalışma protokollerine dahil edilen hastalarda sentinel lenf noduna yaklaşım farklılık gösterebilir.

Her kadının hayatında meme sağlığı önemli yer tutmaktadır. Bu durum meme kanserinin kadınlardaki en sık kanser olması ve tarama yöntemleri sayesinde erken tanı ile tedavinin hayat beklentisini anlamlı şekilde arttırması gerçeklerine dayanmaktadır. Belirli risk faktörlerini taşıyan kadınlarda daha sıkı takip ve tetkik protokolleri uygulanmakla birlikte, hiçbir risk faktörü taşımayan kadınların da bu nedenlerle düzenli olarak meme taraması yaptırması gerekmektedir. Standart meme tarama kılavuzları, 20’li yaşlardan itibaren kadınların kendi kendine meme muayenesi yapması, 40 yaşından itibaren buna ek olarak yılda bir kez klinik muayene ve mamografi ile meme görüntülemesi yapılmasını önermektedir. Bu bölümde, mesleğinin yirmibeşinci yılında ve bir kadın cerrah olarak özellikle tercih edilen Doç. Dr. Didem Öncel Yakar, sizler tarafından sık sorulan soruları cevaplıyor. Ataşehir’de bulunan muayenehanemizde gerek rutin yıllık taramalarınızı, gerek uygun tetkik-ameliyat-tedavi süreçlerinizi yönetmek için sizin yanınızdayız.